มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

News

สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

เมื่อวันที่ 23 มกราคม มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีรับมอบเงินบริจาคจากคุณรุจี สุวรรณประกร จำนวน 1,300,000.- บาท เพื่อร่วมสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

  รูปภาพประกอบ

<

ร่วมบริจาคกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี