มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

News

ร่วมบริจาคสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000.- บาท เพื่อร่วมสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิ (นพ.มานัส โพธาภรณ์) พร้อมด้วยรองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) กรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) และนพ.ยุทธนา แสงสุดา ร่วมรับมอบเงินบริจาคดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

  รูปภาพประกอบ

<

ร่วมบริจาคกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี