:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
ค้นหา 

ออกหน่วยบองมาร์เช่

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 มูลนิธิฯ ร่วมงาน "เทศกาลแห่งความรักและการให้" ครั้งที่ 5 ณ ตลาดนัดบองมาร์เช่...
 รายละเอียด 

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี (วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี...
 รายละเอียด