:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้รับมอบเงินบริจาคจากคุณนิตยา ประชาสิทธิ์ศักดิ์ จำนวน 300,000.- บาท เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-26
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ