:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 นายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ ร่วมด้วย คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณรำไพพรรณ มีชูรส กรรมการเหรัญญิก รับมอบเงินจากแพทย์หญิงทวีบุญ พรหมปัทมะ เพื่อสมทบทุน อาคารศูนนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 1,000,000.- บาท
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-24
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ