:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 คุณกฤช ฟอลเล็ต บริจาคเงินเพื่อสมทบทุน อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 100,000.- บาท โดยมีประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-24
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ