:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้รับมอบเงินบริจาค จากคุณบุญมี รอดประสิทธิ์ จำนวน 200,000.- บาท และคุณชยาภรณ์ ศรีวารี จำนวน 100,000.- บาท เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมี นายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-24
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ