:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คุณรพีพร มณีพงษ์ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุน อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 200,000.- บาท โดยมีนายแพทย์ มานัส โพธาภรณ์ ประธานมูลนิธิฯ คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ กรรมการ เลขานุการมูลนิธิฯ และคุณชัยยุทธ กุลตังวัฒนา หัวหน้าฝ่ายเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-24
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ