:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ดร.วิสาขา - คุณเสริมศรี ภู่จินดา มอบเงินบริจาค ้เพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 400,000.- บาท โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ประธานมูลนิธิและคณะกรรมการมูลนิธิร่วมรับมอบเงิน ดังกล่าว
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-24
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ