:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้รับมอบเงินจากผู้แทน ร้านประจักษ์เบเกอร์รี่ นำโดยคุณนิพัทธ์ อ่อนละมูล คุณจิตติมา เลาห์วีระพานิช และคุณจุลี จตุวรพัฒน์ เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 100,000.- บาท โดยมีประธานมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (นพ.มานัส โพธาภรณ์) และคณะร่วมรับมอบเงินดังกล่าว
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-06-09
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ