:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จากคุณสุพัตรา มีนชัยนันท์ จำนวน 300,000.- บาท ซึ่งคุณวิชาญ มีนชัยนันท์ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคครั้งนี้ โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิรพ.ราชวิถี (นพ.มานัส โพธาภรณ์) พร้อมด้วยรองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และ กรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบ
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-12-28
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ