:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  กิจกรรมการรับบริจาคทั้งในและนอกสถานที่

มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล มอบเงินบริจาค
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล โดยคุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 5,000,000.- บาท โดยมีรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ) พร้อมด้วย กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์), นพ.สุวิทย์ เกียรติเสวี และนพ.ทวี รัตนชูเอก ร่วมรับมอบเงินดังกล่าว
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-01-17
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ