:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  กิจกรรมการรับบริจาคทั้งในและนอกสถานที่

สมทบทุนในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
คุณภูมินทร์ จิตติพลังศรี มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนเวชศาสตร์ฟื้นฟูในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 250,000.00 บาท โดยมีรองประธานและกรรมการผู้จัดการมูลนิธิ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) ร่วมรับมอบเงินบริจาคเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-01-30
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ