:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
รองประธานกรรมการมูลนิธิ (พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ) พร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการมูลนิธิ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ), กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการ (คุณประนอม ดวงใจ) ร่วมรับมอบเงินบริจาคจากคุณแม่มั่งเมี้ยว แซ่ห่าน และครอบครัว เพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 400,000.00 บาท เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-01-30
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ