:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  กิจกรรมการรับบริจาคทั้งในและนอกสถานที่

มูลนิธิรพ.ราชวิถีร่วมงานวันสถาปนาสำนักงบประมาณ
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงบประมาณ โดยส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ จัดงานวันครบรอบ 58 ปี สำนักงบประมาณ และเชิญมูลนิธิรพ.ราชวิถีร่วมรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมททุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยในงานมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญและร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102,690.00 บาท มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ ที่นี้
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-02-27
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ