:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (นพ.มานัส โพธาภรณ์) พร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000.- บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมีรายนามผู้บริจาค ดังนี้ 1. คุณพ่อจำนง-คุณแม่ทองสุข เลาหศิริวงศ์ 2. คุณบันลือ-คุณปะติมา เลาหศิริวงศ์ 3. คุณธันวา-คุณสุดารัตน์ เลาหศิริวงศ์
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-03-16
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ