:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
นพ.มานัส โพธาภรณ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 400,000.- บาท จากครอบครัวศิลาโรจน์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-04-12
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ