:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  กิจกรรมการรับบริจาคทั้งในและนอกสถานที่

สมทบกองทุนในมูลนิธิรพ.ราชวิถี
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 คณะปศส.รุ่น 11 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยชมรม ปศส. สถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งอายุรกรรม ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 120,000.- บาท โดยมีประธานมูลนิธิฯ (นพ.มานัส โพธาภรณ์) พร้อมด้วย พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ ประธานกองทุนโรคมะเร็งอายุรกรรม, กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) ร่วมรับมอบเงินบริจาค
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-09-27
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ