:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) พร้อมด้วยกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับเงินมอบบริจาคจำนวน 500,000.- บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมีรายนามผู้บริจาคดังนี้ 1. คุณเลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์ จำนวน 216,000.- บาท 2. พลตรีไชยณรงค์ บุรุษพัฒน์ จำนวน 138,000.- บาท 3. พ.อ.ประวิทย์ บุรุษพัฒน์ จำนวน 73,000.- บาท 4. คุณประมวญ บุรุษพัฒน์ จำนวน 73,000.- บาท ณ ห้องประชุมธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ชั้น 11 ตึกสิรินธร สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-10-04
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ