:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ "ศูนย์การแพทย์ราชวิถี"

การบริจาคศูนย์การแพทย์ราชวิถี
กรณีผู้บริจาคมีความประสงค์จะจารึกชื่อหน้าห้องพักผู้ป่วย มีรายละเอียดดังนี้

- ผู้บริจาคตั้งแต่ 2 ล้านบาท จารึกชื่อหน้าห้องพักผู้ป่วย C
- ผู้บริจาคตั้งแต่ 3 ล้านบาท จารึกชื่อหน้าห้องพักผู้ป่วย B
- ผู้บริจาคตั้งแต่ 5 ล้านบาท จารึกชื่อหน้าห้องพักผู้ป่วย VIP

สามารถสะสมยอดบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 ต่อ 101, 102, 109 และ 112 (ในวันและเวลาราชการ)
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2015-10-05