:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรานั้น ปรากฎว่ามีผู้สมัคร และผ่านการพิจารณามีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จำนวน 4 คือ ดังนี้
1. นางสาวกาญจนา ช่างหล่อ
2. นายวัชระพล เจตนากลาง
3. นายรัตนมงคล เจตนากลาง
4. นายอนุวัต อ่อนสา

จึงให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ มาสอบในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร (ห้อง
ประชุมธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามกำหนดเวลา ดังนี้
เวลา 09.00-11.00 น. - สอบข้อเขียน
เวลา 13.00-14.00 น. - สอบสัมภาษณ์
และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-3547997-9 ต่อ 101,109
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-11-03
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ