:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี (วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ณ โรงพยาบาลราชวิถี
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2015-03-23
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ