:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

จำหน่ายส.ค.ส.
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีจัดทำส.ค.ส. ปี ๒๕๖๐ รายได้เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ในราคา
แผ่นละ ๑๕.- บาท จำนวน ๙ แบบ สนใจติดต่อสั่งซื้อหรือซื้อได้ที่
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ห้องรรับบริจาค ชั้น ๑ ตึกสิรินธร รพ.ราชวิถี
หรือโทรศัพท์ ๐๒-๓๕๔๗๙๙๗-๙ ต่อ ๑๐๑, ๑๒๑ ในวันและเวลาราชการ
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-01-20
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ